Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI POINT OFFICE SP. Z O.O.

I. Do kogo skierowana jest Polityka Prywatności?

 1. Strona Internetowa Point Office jest stroną internetową zarządzaną przez Point Office Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1, 31 – 509 Kraków) (dalej: „Point Office” lub „My”), która przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników. Jeżeli korzystasz ze Strony Internetowej pointoffice.pl, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.
 2. Niemal w każdym przypadku, gdy otrzymujemy od Ciebie dane osobowe, w osobnym dokumencie przekazujemy Ci szczegółową informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Mimo to w Polityce Prywatności postanowiliśmy je jeszcze raz powtórzyć, abyś mógł je szybko odnaleźć. Znajdziesz tu informacje, w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.
 3. Polityka Prywatności jest częścią regulaminu.

 

II. Kto zbiera Twoje dane osobowe?

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Point Office sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1, 31-509 Kraków).
 2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do Nas na adres biuro@pointoffice.pl lub na adres pocztowy podany w pkt. 1 powyżej.

 

III. W jaki sposób zbierane są Twoje dane osobowe?

 1. Jeżeli odwiedzisz naszą Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:
 2. adres IP,
 3. rodzaj systemu operacyjnego,
 4. rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta na Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji, ani danych osobowych.

 1. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą poczty e-mail albo za pomocą telefonu – wyłącznie wówczas, gdy chcesz Nam takie dane przekazać np. w celu otrzymania oferty. Za pomocą tych środków możesz przekazać Nam swoje dane osobowe, takie jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. nr telefonu,
  4. adres zamieszkania,
  5. dane niezbędne do zawarcia umowy,
  6. dane niezbędne do realizacji płatności.
 2. Podsumowując, Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
  1. wykonania umowy na podstawie obowiązujących przepisów, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Point Office, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;
  3. kierowania do Ciebie przez Point Office treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Point Office. Uzasadniony interes Point Office polega na kierowaniu do Ciebie treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraziłeś zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Point Office polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
 3. Jeśli jesteś naszym Klientem, to w ramach tzw. prawnie usprawiedliwionego celu, możemy kontaktować się z Tobą w celu promocji własnych produktów. Jeśli jednak nie życzysz sobie kontaktu telefonicznego ani mailowego, wówczas możemy przesłać Ci jedynie materiały pisemne za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

IV. Jak wygląda zbieranie danych osobowych?

 1. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zawarta z Nami umowa. Jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt telefoniczny, podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę po prostu pisząc do nas wiadomość lub dzwoniąc do nas;
 2. Twoje dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów.
 3. Twoje dane są przez nas przekazywane:
  1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Point Office usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Tobą umowy, takie jak rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe;
  3. operatorom pocztowym i kurierom;
  4. bankom w zakresie realizacji płatności;
  5. organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 5. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Point Office. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 6. Każdą z wyrażonych zgód możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Point Office prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe;
 8. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych;
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych;
 10. Podanie Twoich danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Z kolei podanie numeru telefonu do celów handlowych jest dobrowolne.
 11. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

 

V. Jak zbierane są dane w sposób automatyczny? Co to są pliki cookies?

 1. Przy okazji Twoich odwiedzin na Stronie Internetowej w sposób automatyczny zbieramy niektóre Twoje dane. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies („Ciasteczka”), czyli pliki wysyłane i instalowane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas przeglądania Strony Internetowej.
 2. Ciasteczka pozwalają na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji.
 3. Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.
 4. Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przeze Nas Ciasteczek (możesz je blokować).
 5. Jeżeli chcesz blokować Ciasteczka, powinieneś wybrać odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl oraz http://www.youronlinechoices.com/pl/
 6. Zazwyczaj Ciasteczka mogą zostać usunięte z przeglądarki poprzez opcję „usuń historię”
  i zaznaczenie cookies za pomocą pola check box albo poprzez zablokowanie w przeglądarce możliwości pobierania ciasteczek.
 7. Chcemy Cię poinformować, że korzystanie przez Ciebie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Nas ciasteczek. Stosowny komunikat na ten temat wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika na Stronie Internetowej. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować, że niektóre opcje Sklepu mogą okazać się niedostępne – chodzi tu przede wszystkim o automatyczne uzupełnienie pól formularza zamówienia.

 

VI. Jakie inne technologie wykorzystywane są na tej Stronie Internetowej?

 

Google Analytics (cookies) – analizy statystyk strony

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 3. Google może również przekazywać informacje pochodzące z cookies osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.
 5. Używanie przez Nas narzędzia Google Analytics nie stanowią przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Google AdWords (cookies) – reklama behawioralna

 1. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu zapamiętania, jakie strony internetowe były odwiedzane z Twojego urządzenia.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach.
 3. My jako reklamodawcy korzystający z usług Google nie mamy dostępu do danych z ciasteczek zapisanych na Twoim urządzeniu, ale możemy zlecać reklamy do wybranych przez nas odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły Naszą stronę www w ciągu ostatnich 7 dni.
 4. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.
 6. Używanie przez Nas narzędzia Google Adwords nie stanowią przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Piksel konwersji Facebooka

 1. Na Naszej Stronie Internetowej stosowany jest tzw. „piksel konwersji Facebooka” w celu zarządzania przez Nas reklamami na Facebook i prowadzenia działań remarketingowych.
 2. Piksel ma za zadanie śledzić odwiedziny użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook reklamy kierowane do tych osób, które były w Naszym Sklepie lub na poszczególnych podstronach witryny (remarketing).
 3. Następnie otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam, bez odniesienia do konkretnych osób.
 4. Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook, zachęcamy do przeczytania informacji o zasadach prywatności w tym portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/about/basics/advertising

 

 VII. Czy mam dostęp do moich danych osobowych? Czy mogę odwołać wcześniej wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych?

 1. Pamiętaj, że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz otrzymać kopię posiadanych przeze mnie Twoich danych osobowych.
 2. Możesz też od nas Zawsze uzyskać informacje nt.:
  1. celu przetwarzania Twoich danych,
  2. jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
  3. komu przekazuje Twoje dane,
  4. jak długo planuje przechowywać Twoje dane.
 3. Przysługuje Ci prawo do:
  1. sprostowania Twoich danych,
  2. usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli nie są już mi potrzebne do celów, na które mi je podałeś (do realizacji umowy i związanych z tym celów księgowych i archiwalnych) albo jeżeli cofnąłeś zgodę na ich przetwarzanie lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.
 4. Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie poprzez e-mail informacji handlowych i/lub zgodę na marketingowy kontakt telefoniczny. Możesz to zrobić na trzy sposoby:
 5. możesz odwołać zgodę telefonicznie, przez kontakt pod numerem 669 100 467
 6. odwołanie zgody jest też możliwe poprzez wiadomość mailową na adres: biuro@pointoffice.pl
 7. listownie na adres: Point Office Sp. z o.o., ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1, 31-509 Kraków.
 8. Możesz też wnieść całkowity sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.

VIII. Czy moje dane osobowe są zabezpieczane?

 1. Twoje dane są przez Nas zabezpieczane poprzez stosowanie środków organizacyjnych
  i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyka naruszenia Twoich praw lub wolności.
 2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.

 

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Możesz zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.